Tips från rörisen

Inför det här inlägget bad vi våra VVS-killar om lite tips och råd kring allt som gäller rören där hemma. Om du följer dem kanske du slipper ringa oss.

De flesta samtal och problem som gäller VVS handlar om igenkloggade rör. Oftast är de orsakade av skräp, speciellt hår och andra saker som runnit rätt ner i röret och fastnat. Det största problemet med just hår är att det har en tendens att även fånga upp alla annan smuts. Därför är det bra att se till att det sitter silar vid varje avlopp. Silar hindrar massor med skräp från att fastna på så mycket mer svåråtkomliga ställen.

Översvämningslarm

avlopssil
Genom att använda en sil kan man förhindra smuts från att rinna ner. Särskilt hår som brukar vara storbov en i många rörstopp.

Att installera ett översvämningslarm är en annan bra investering. Alla vet vi ju att fuktskador är bland det värsta och dyraste man kan råka ut för. Med hjälp av ett översvämningslarm kan du skydda vissa särskilt utsatta delar av ditt hem.

Ett vanligt problem med varmvattenberedare är att man kan få en läcka i övertrycksventilen. Då kan det vara bra att installera en expansionstank. Den kommer att göra att trycket ökar.

Välj rätt rör

Om du funderar på att installera nya rörledningar i ditt hem rekommenderar vi främst rör gjorda i stål eller blyrör. Undvik koppar. Koppar leder ofta till problem eftersom det över tid fräter sönder när det reagerar med vatten. Dessutom är kopparrör ofta svårare att installera.

Vårt sista tips är att se till att alla som bor i hemmet vet om var man kan hitta och stänga av huvudledningen till vattnet. Det är bra utifall olyckan är framme. Avsätt en liten stund för att visa alla som bor hemma hos dig för att gå igenom vart man stänger av allt.

Det var några av rörisens bästa fredagstips. Med dem önskar vi dig en trevlig och olycksfri helg!

 

Så blir man etablerad rörmokare

För att bli rörmokare idag behöver du gå den VVS-inriktade gymnasieutbildningen. Därefter följer 850 timmar som lärling i totalt 4 perioder, och det motsvarar i ganska exakt två. I ett sista skede behöver man avlägga ett så kallad gesällprov inför utsedda granskningsmän med stor erfarenhet av branschen. Det är först då en rörmokare kan kalla sig fulländad. Därav kan man säga att det tar ungefär 5 år att bli en etablerad rörmokare.

VVS-utbildningen var till en början energiprogrammet. Idag är det mer inriktat på rörmokeri, och det till stor del för att behovet fortsätter att växa. Rörmokare är en del av byggbranschen, och då byggnationerna ökar drastiskt i antal är det viktigt att VVS-branschen kan följa med. Utan rörmokarens kompetens går det inte att använda en byggnadens toaletter för att ta ett exempel, och då skulle det bli ett väldigt jobbigt ställa att vistas på.

Har du funderingar på att utbilda dig till rörmokare? Då ligger du verkligen rätt i tiden! Inte bara det att det inte är lika tungt som det var förr, utan det genererar dessutom en hel del pengar som du kan använda för att njuta av livet på det sätt som du behagar.

Intresserad av praktikplatser? Den här firman rekryterar just nu.