Tips från rörisen

Inför det här inlägget bad vi våra VVS-killar om lite tips och råd kring allt som gäller rören där hemma. Om du följer dem kanske du slipper ringa oss.

De flesta samtal och problem som gäller VVS handlar om igenkloggade rör. Oftast är de orsakade av skräp, speciellt hår och andra saker som runnit rätt ner i röret och fastnat. Det största problemet med just hår är att det har en tendens att även fånga upp alla annan smuts. Därför är det bra att se till att det sitter silar vid varje avlopp. Silar hindrar massor med skräp från att fastna på så mycket mer svåråtkomliga ställen.

Översvämningslarm

avlopssil
Genom att använda en sil kan man förhindra smuts från att rinna ner. Särskilt hår som brukar vara storbov en i många rörstopp.

Att installera ett översvämningslarm är en annan bra investering. Alla vet vi ju att fuktskador är bland det värsta och dyraste man kan råka ut för. Med hjälp av ett översvämningslarm kan du skydda vissa särskilt utsatta delar av ditt hem.

Ett vanligt problem med varmvattenberedare är att man kan få en läcka i övertrycksventilen. Då kan det vara bra att installera en expansionstank. Den kommer att göra att trycket ökar.

Välj rätt rör

Om du funderar på att installera nya rörledningar i ditt hem rekommenderar vi främst rör gjorda i stål eller blyrör. Undvik koppar. Koppar leder ofta till problem eftersom det över tid fräter sönder när det reagerar med vatten. Dessutom är kopparrör ofta svårare att installera.

Vårt sista tips är att se till att alla som bor i hemmet vet om var man kan hitta och stänga av huvudledningen till vattnet. Det är bra utifall olyckan är framme. Avsätt en liten stund för att visa alla som bor hemma hos dig för att gå igenom vart man stänger av allt.

Det var några av rörisens bästa fredagstips. Med dem önskar vi dig en trevlig och olycksfri helg!